VISIE

KOMAAN!architecten is geboeid door architectuur als cultureel proces. Dit proces bestaat uit het exploreren en integreren van ruimtelijke strategieën als antwoord op contextuele vraagstellingen gevormd door de genius loci, het programma en economische randvoorwaarden.

‘Ruimte maken’ betekent in onze strategische ontwerpbenadering ook ‘ruimte laten’. Ruimtelijke kwaliteit wordt doorgaans bereikt door het strategische ontwerp van het onbebouwde.  Het gebouwde is dus steeds de dienaar van het onbebouwde. Architectuur is daarenboven pas echt ‘dienend’ en genereus als ze beter wordt naarmate er zich opeenvolgende gebruikspatines op aftekenen.

Ruimtelijke generositeit hangt niet per definitie af van het aantal vierkante of kubieke meters. Zo toont ons ontwerpportfolio aan hoe kleine stadswoningen binnen dichtgeslibde bouwblokfiguren met één enkele heldere structurele ingreep geherconfigureerd kunnen worden tot royale woonervaringen.

Het renoveren en herconfigureren van bestaande gebouwen vormt een belangrijk onderdeel van het latente verdichtingspotentieel van de stad. We zijn dan ook in vergaande zin geïnteresseerd in het onderzoek naar de duurzaamheid en robuustheid van de stadswoning als ‘intelligente structuur’.

TEAM

Charlotte Ardui - architect
Jerzy Bakker - architect
Kaat Maldoy - stagiair architect
Anke Nys - interieurarchitect
Sofie Rens - stagiair architect
Olivier Roels - architect
Katrien Van Doren - architect

voormalige medewerkers

Glenn Lyppens Lieven Vansant
Joachim Hernalsteen
Hannes Hulstaert
Pieter Vandoorn
Michael Smith